Leja Lamı 20 um

Açıklama

Leja lamları, piyasadaki en hassas sabit derinlikli lamlardır. Leja kalibre edilmiş lamlar, spermayı güvenilir bir şekilde analiz etmek için gereken doğruluğu ve kesinliği sağlar, analizlerin standardizasyonunu kolaylaştırır.

Rakiplerinden daha hassas ve güvenilir olan Leja lamı, CASA sistemlerinin gereksinimlerini mükemmel bir şekilde karşılar. Tekrarlanabilir ve objektif ölçümler için analizlerin standardizasyonunu sağlar.

Bu nedenle sperma üretim merkezleri, veteriner hekimler ve araştırma merkezleri tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yüksek teknoloji ve hassasiyet
Semen analizinin doğruluğu, CASA tarafından hesaplanan ve ekonomik sonucu etkileyen seyreltme oranı üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu için önemlidir.

Kalibre edilmiş bir lamın doğruluğu, hazne yüksekliğinin tutarlılığı ile ilgilidir. Leja, sabit bir yüksekliği sertifikalandırabilen bir üretim tekniği ile geliştirilmiştir. Leja, bu sertifikayı verebilen tek üreticidir.

Bunu başarmak için Leja, ciddi bir kalite kontrolü uyguladı:
hammaddelerin kontrolü ve izlenebilirliği
toksisite kontrolü
yükseklik kontrolü
18 noktadan görsel inceleme
Yüksek teknoloji malzemeleri
Kullanılan camın kalitesi, CASA’da okunan tohumun kalitesinin gerçek bir resmini verir. Lamların temiz odalarda üretilmesi, lam üzerinde toz birikmesi riskini sınırlar, bu da okuma hatalarını önler ve analizi daha da güvenli hale getirir.

Kullanılan tüm elementler sperma için toksik olmayan elementlerdir ve her partide sperma üzerinde toksisite kontrolü yapılır. Her parti için bir analiz sertifikası verilir.

Hazne doldurma kontrolü
Haznenin doldurulması, güvenilir sayım ve sperm hareketliliği kontrolü için en önemli adımlardan biridir. Mükemmel tekrarlanabilirliği sağlamak için, özel bir kaplama sayesinde odaların kapiler hareketle doldurulması optimize edilmiştir. Sperm lama yapışmaz ve tohumun dağılımı, kabarcık oluşumu olmadan unfirom biçimdedir.

Bu özellikler, kullanıcının daha iyi bir yatırım getirisi için prosedürün standardizasyonunu ve ölçümlerin hassasiyetini destekler.

CASA sistemi ile lamların standardizasyonunu sağlayın.